Tags: đồng hồ định vị trẻ em

Hướng dẫn nạp tiền và kiểm tra tài khoản đồng hồ định vị trẻ em

Hướng dẫn nạp tiền và kiểm tra tài khoản đồng hồ định vị trẻ em

Ngày đăng: 18-09-2017 04:00:09 Xem: 0
Đối với đồng hồ định vị trẻ em bạn không thể nạp tiền trực tiếp cho sim trên đồng hồ cũng như không thể xem được số dư tài khoản chính